Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 

Bij verkoop en/of verhuur van uw object

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw na(a)m(en) en eventuele bedrijfsna(a)m(en), privé adresgegevens en eventuele zakelijke adresgegevens, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • uw eventuele KvK-uittreksel(s), eventuele jaarstukken, kopie legitimatiebewij(s)(zen) en formulier UBO ten behoeve van de Wwft de reden van verkoop of verhuur
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop en/of te huur staat of heeft gestaan
 • de gegevens van het object (en de omgeving) zoals vraagprijs en/of huurprijs, bouwjaar, oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, eventuele gegevens van de huurder van het object, etc.
 • foto’s en/of video’s van het object
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • de transactiegegevens zoals de verkoop- en/of verhuurprijs en de transactiedatum

Bij aankoop en/of aanhuur van een object

Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw na(a)m(en) en eventuele bedrijfsna(a)m(en), privé adresgegevens en eventuele zakelijke adresgegevens, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • uw eventuele KvK-uittreksel(s), eventuele jaarstukken, kopie legitimatiebewij(s)(zen) en formulier UBO ten behoeve van de Wwft en kadastrale gegevens
 • een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt in een zogenaamd zoekprofiel
 • de transactiegegevens zoals de koop- en/of huurprijs en de transactiedatum

Indien u een derde partij bent bij (ver)huur en/of (ver)koop van een object waar wij een opdracht van hebben, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw na(a)m(en) en eventuele bedrijfsna(a)m(en), privé adresgegevens en eventuele zakelijke adresgegevens, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • uw eventuele KvK-uittreksel(s), eventuele jaarstukken, kopie legitimatiebewij(s)(zen) en formulier UBO ten behoeve van de Wwft en kadastrale gegevens
 • gegevens over het object zoals het adres, kenmerken van het pand, de koop- en/of huurprijs en de transactiedatum

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Indien u een object verkoopt en/of verhuurt of u bent op zoek naar een object

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om onder andere:

 • uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld in brochures, op de website van het makelaarskantoor, op funda in business en op RealNext
 • taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (als referentieobject)
 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren 

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van onze diensten

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koop- of huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:

 • bij eventuele verkoop van het object 
 • adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht 
 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren 

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam, adres- en contactgegevens. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op

Bezoekadres
Kamperstraat 10, 8011 LM Zwolle
Bezoek volgens afspraak, ook buiten kantooruren.
Postadres
Kamperstraat 10, 8011 LM Zwolle