Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen informatie en gegevens, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiƫren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Muller Bedrijfs Onroerend Goed te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Muller Bedrijfs Onroerend Goed website. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Muller Bedrijfs Onroerend Goed aan de samenstelling van de site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 

De informatie op de Muller Bedrijfs Onroerend Goed website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Muller Bedrijfs Onroerend Goed zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Neem contact op

Bezoekadres
Kamperstraat 10, 8011 LM Zwolle
Bezoek volgens afspraak, ook buiten kantooruren.
Postadres
Kamperstraat 10, 8011 LM Zwolle